Contributie

Contributie bedragen 2014-2015:

Sterrenplan € 50,- per moduul
Junioren t/m 17 jaar – Zwemmen          € 50 per kwartaal
Junioren t/m 17 jaar – Waterpolo € 50 per kwartaal
Senioren v.a. 18 jaar – Zwemmen € 61 per kwartaal
Senioren v.a. 18 jaar – Waterpolo € 72 per kwartaal
Trimzwemmen € 84,- per jaar

 

Betaling per automatisch incasso:
Conform de besluiten wordt de jaarcontributie in 4 gelijke termijnengeïncasseerd rond de volgende data :
1e termijn 25 maart
2e termijn 25 juni
3e termijn 25 september
4e termijn 25 december
Het sterrenplan zal in afwijking van de bovenstaande data per module worden geïncasseerd.
De incassering zal plaatsvinden halverwege de lopende module

Opzegregels:
1.) Opzeggingen moeten schriftelijk aan:
Triton Ledenadministratie
Dhr P. Spanjersberg,
Oude garderenseweg 24A
3881 PR Putten

2.) Opzeggingen moeten 1 betalingstermijn, dit is 3 maanden, van te voren worden gedaan.

3.) Er zijn drie uitzonderingen op regel 2:
A. Kinderen die meedoen aan het Sterrenplan.
Opzeggingen voor het Sterrenplan geschiedt tussen het eerste en tweede jaar (na 4 module) of aan het einde van het plan.
B. Leden die competitie spelen (zwemmen en waterpolo) :
Alleen opzeggen per 1 april van ieder jaar. De reden hiervoor is dat er rekening gehouden moet worden met de samenstellingen van de teams.
C. Leden die Trimzwemmen: Opzeggingen voor 1 juni van ieder jaar.