Code blauw

Code blauw staat voor: respect, sportiviteit, veiligheid en plezier!

Binnen Triton Putten streven wij naar een zwemklimaat, waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Met Code Blauw laten wij als Triton Putten zien dat we ons samen met de KNZB sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat.
Het is onze ambitie om een blauwe golf te creëren, waarbij iedereen elkaar aansteekt om op een positieve manier met elkaar, met de sport en met de faciliteiten om te gaan.

Hoe pakt Triton Putten dit aan?

  • Triton Putten heeft gedragsregels voor haar leden.
  • Triton Putten hanteert maatregelen bij de aanname en het aanstellen van vrijwilligers
  • Triton Putten heeft een vertrouwenspersoon
  • Triton Putten heeft vastgesteld voor welke vrijwilligerstaken een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist is.

Al deze maatregelen zijn opgesteld om te zorgen voor een veilige en prettige sportomgeving voor de Triton Putten leden. Ze zijn opgesteld om ongewenst gedrag bij en in de relaties tussen sporter, trainer/begeleider, ouders/verzorgers en vereniging te voorkomen.