Rabo Clubsupport

Ben jij lid van de RABOBANK RANDMEREN, stem dan op Triton Putten vanaf 5 september tot en met 27 september kun je stemmen.

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/stemmen

Rabo ClubSupport

Iedereen verdient een club. Het is als een 2e huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: verenigingen zijn onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag met kennis, netwerk en geld om hun ambities te realiseren. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de verenigingen. Daarnaast zetten we onze kennis en ons netwerk in om clubs toekomstbestendiger te maken.

Help!!!

Wij zoeken een secretaris / secretaresse

In het Burgerlijk Wetboek is verplicht gesteld dat een vereniging een secretaris heeft. In artikel 2:37 lid 7 BW is dit als volgt verwoord: ‘Tenzij de statuten anders bepalen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.’ De secretaris is dus onderdeel van het bestuur van de vereniging. In die hoedanigheid is hij/zij samen met de overige bestuurders bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen.

Wettelijke secretaristaken

Onderstaande taken dienen wettelijk gezien (mede) door de secretaris te worden uitgevoerd:

  • Erop toezien dat de algemene ledenvergadering tijdig bijeengeroepen wordt (April)
  • Zorg dragen voor de notulen en verslaglegging van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering (+- 8x per jaar)
  • Het voeren van een deugdelijke administratie (een taak die wettelijk gezien op het gehele bestuur rust, maar vaak aan de secretaris wordt toebedeeld).
  • Het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe, samen met de overige bestuursleden.
  • Het besturen van de vereniging.

Onderling kan door het bestuur worden bepaald welke specifieke bestuurstaken door de secretaris worden uitgevoerd. Veelal zijn dit administratieve taken.

Kom jij ons helpen?
Bel 0653 954191 of stuur een e-mail voorzitter@tritonputten.nl

Geen Sportmarathon voor Triton Putten…..

Helaas is er door diverse omstandigheden, te weinig animo onder de leden om voor Triton uit te komen met de Puttense Sport Marathon.

Triton organiseert wel de zwemwedstrijd (die deel uitmaakt van de PSM) in het Bosbad.

Volgend jaar gaan we zeker een nieuwe poging wagen! Wolter Simon zal samen met de Activiteitencommissie dit gaan oppakken.

TIP: Je kunt je dus nu al aanmelden voor 2023 (laatste weekend van Juni)

Een volledig verenigingsleven!

dinsdag 25 januari 2022

Het moment waar we met al onze leden zo naar uitkeken is eindelijk daar. In de persconferentie van dinsdag 25 januari is aangekondigd dat sportwedstrijden vanaf woensdag 26 januari weer zijn toegestaan. Ook publiek is daarbij weer welkom tot 22:00 uur. Hierbij is een coronatoegangsbewijs verplicht. Alleen de officials die voor een wedstrijd in de accommodatie zijn ingedeeld, zijn functioneel aanwezig en hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen, tenzij zij geen taak meer vervullen en het zwembad niet verlaten.

Eerder mochten wedstrijden en trainingen al plaatsvinden binnen de eigen club, maar vanaf komende zaterdag kan het wedstrijd/competitieseizoen weer écht van start. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee; deze versoepeling geeft sporters een doel om naar toe te werken én maakt het verenigingsleven compleet.

Wat de nieuwe versoepelingen inhoudelijk betekenen verschilt per zwemsport. Daarom lees je hieronder hoe we hier voor iedere sport invulling aan geven. Een opsomming van alle versoepelingen vind je hier.

Wedstrijdzwemmen
De eerste wedstrijden staan gepland voor komend en volgend weekend, maar waarschijnlijk nog wel op kleine schaal. Op 12 en 13 februari staan de eerste KNZB wedstrijden op de agenda het Minioren Circuit en de voorronde van de Dutch Swimming League. In de eerstvolgende nieuwsbrief Zwemmen zal hierover meer informatie volgen.

Waterpolo
Vanaf komend weekend zullen de competities weer hervat worden. Alle wedstrijden staan in Sportlink en zijn te vinden in de KNZB Waterpolo App. Meer informatie over het KNZB-wedstrijdprotocol en de lokale protocollen vind je op deze pagina

Bij calamiteiten (afgelasting, etc.) bij een regiowedstrijd wordt contact opgenomen met de regiocompetitieleiding, voor een bondswedstrijd met de landelijke competitieleider.

Versoepelingen per 15-1-22

Gisteravond (14 januari) zijn er gelukkig weer een aantal versoepelingen aangekondigd! Het zwembad gaat weer open en wij mogen weer trainen!

Dit houdt het volgende voor Triton Putten in:
– Vanaf maandag 17 januari (18.00 uur) kan er weer getraind worden volgens het normale
schema. (De maandagmorgen training voor de zwemmers start dus 1 week later.
Dit i.v.m. de personele bezetting van het Bosbad).
– Toegang tot zwembad op vertoon van een coronatoegangsbewijs door sporters van 18+
– Bij binnenkomst in het Bosbad en de in kleedkamer is mondkapje verplicht. (leeftijd 13+)
(langs het zwembad niet).
– Publiek is niet welkom.

Voor 25 januari staat er weer een persconferentie gepland, hopelijk horen wij dan ook meer over het vervolg van de competities en verdere versoepelingen.

Voor nu zij wij zijn heel erg blij dat er eindelijk weer gezwommen kan worden!

Wij hopen jullie allemaal snel weer te zien op het Bosbad Putten!

Met sportieve groet,
Het bestuur van Triton Putten

Nieuwsbrief november 2021

Hallo Tritonleden,                                                   

Putten, 27 november 2021

Wij hopen dat het goed gaat met jullie.

Ondanks de beperkingen die ons telkens weer worden opgelegd, waren de meeste Triton-leden toch lekker aan het zwemmen / waterpoloën.

Maar helaas…..

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord, gaat er weer een streep door het (’s avonds) sporten. Dus ook wij moeten (voorlopig) weer stoppen met de trainingen en wedstrijden.

Er zijn twee uitzonderingen (in dit geval voor de zwemmers)

De zwemafdeling –             Maandag     6.00 uur t/m 7.00 uur
Zaterdag       7.00 uur t/m 8.00 uur

Deze 2 trainingsuren vallen buiten de beperkingen die nu zijn opgelegd.

Wat zijn de regels die (nu) gelden in het Bosbad en tijdens de trainingen;

  • De geldende richtlijnen van de KNZB Protocol Verantwoord Zwemmen versie 8.3
  • Een coronatoegangsbewijs (negatieve testuitslag, vaccinatiebewijs of herstelbewijs) én een geldig ID-bewijs zijn verplicht bij binnenkomst van het zwembad voor iedereen van 18 jaar en ouder zie; http://water-vrij.nl/organisaties 
  • Trainers, coaches, juryleden en scheidsrechters hoeven geen Corona toegangsbewijs te laten zien.
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Schud geen handen.
  • Toeschouwers zijn vanaf 14 nov 2021 niet meer toegestaan bij wedstrijden en trainingen.

Toegangscontrole op Bosbad Putten

Zoals velen van ons al hebben gemerkt, houd het Bosbad zelf de controle en toezicht op de coronatoegangsbewijzen. Wij als bestuur van Triton hebben hier geen invloed op. Triton is slechts huurder van het zwembad.

Het bestuur van Triton heeft zeer regelmatig overleg met het Bosbad over mogelijkheden, de invulling en opvolging van de regelgeving.

Algemene Leden vergadering;

De Algemene Leden vergadering (2020) stond voor 29 november 2021 gepland. Echter met de huidige maatregelen mag dit helaas niet door gaan.

Wat doen wij wel;

  • De Penningmeester laat wel een kascontrole uitvoeren door de kascommissie.
  • De commissies leveren wel een jaarverslag aan bij het secretariaat.

Wij stellen voor om op de Algemene Leden vergadering van 2021 (te houden in April 2022) een korte terugblik te geven op het jaar 2020.

Mochten er leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden zijn, die dringende zaken hebben die zij willen delen met het dagelijks bestuur, dan horen wij dit graag natuurlijk. En mocht dit nodig zijn, dan wordt dit dan zeker gedeeld met de leden.

Wij hopen dat de huidige maatregelen snel weer afgeschaald gaan worden, zodat eenieder zijn sport weer kan uitoefenen.

Namens het bestuur van Z & Pc  Triton Putten

Alidaan van Losenoord (Voorzitter)