Contributie

Contributie bedragen 2019:

Sterrenplan € 53,30 per kwartaal
Junioren t/m 17 jaar – Zwemmen          € 53,30 per kwartaal (inclusief startnummer)
Junioren t/m 17 jaar – Waterpolo € 53,30 per kwartaal (inclusief startnummer)
Senioren v.a. 18 jaar – Zwemmen € 76,65 per kwartaal (inclusief startnummer)
Senioren v.a. 18 jaar – Waterpolo € 76,65 per kwartaal (inclusief startnummer)

Betaling per automatisch incasso:
Conform de besluiten tijdens de algemene ledenvergadering wordt de jaarcontributie in 4 gelijke termijnen geïncasseerd rond de volgende data :
1e termijn 15 maart 2019
2e termijn 1 juni 2019
3e termijn 15 augustus 2019
4e termijn 1 november 2019
Het sterrenplan zal in afwijking van de bovenstaande data per module worden geïncasseerd.
De incassering zal plaatsvinden halverwege de lopende module

Opzegregels:
1.) Opzeggingen moeten schriftelijk aan:
Triton Ledenadministratie
Mathilde ter Wal
Da Costastraat 33
3881 JD Putten

2.) Opzeggingen moeten 1 betalingstermijn, dit is 3 maanden, van te voren worden gedaan.

3.) Er zijn twee uitzonderingen op regel 2:
A. Kinderen die meedoen aan het Sterrenplan.
Opzeggingen voor het Sterrenplan geschiedt tussen het eerste en tweede jaar (na 4 module) of aan het einde van het plan.
B. Leden die competitie spelen (waterpolo) :
Alleen opzeggen per 1 april van ieder jaar. De reden hiervoor is dat er rekening gehouden moet worden met de samenstellingen van de teams.