Vertrouwenspersoon

Hulp bij benadeling, ongewenste omgangsvormen en – gedragingen.

Inleiding.

Discriminatie, pesterijen, seksuele intimidatie, agressie en ongepaste omgangsvormen. Dit zijn allemaal gedragingen, die we binnen de vereniging niet tolereren. Voor TRITON zijn respect, integriteit, veiligheid en aangepast gedrag heel belangrijk.

Toch kunnen er zaken voorkomen, die strijdig zijn met deze uitgangspunten. Dit is dan ook de reden dat TRITON een vertrouwenspersoon kent. Bij deze vertrouwenspersonen kun je terecht als je, op welke manier dan ook, niet correct behandeld wordt of in je belangen aangetast voelt

Wanneer kun je een vertrouwenspersoon inschakelen/raadplegen?

  1. Bij ongewenste omgangsvormen.
  2. Bij gedragingen die in strijd zijn met de gedragsregels van TRITON.

Ad 1 – Ongewenste omgangsvormen:

Met ongewenste omgangsvormen wordt elke vorm van onheuse bejegening en (seksueel) intimiderend, vernederend, bedreigend en onfatsoenlijk gedrag bedoeld. Het gaat er hierbij niet om hoe een ander iets bedoeld heeft, maar hoe JIJ dit ervaren hebt. Overkomt je één van bovenstaande zaken (of een afgeleide vorm hiervan), of loop je hier tegenaan, onderneem dan actie. De kans bestaat dat de betreffende persoon volhardt in zijn/haar gedrag waardoor jij, of anderen, zich niet meer prettig voelen binnen de vereniging. Je mag hierbij de betreffende persoon aanspreken op zijn/haar gedrag. Wil of kun je dat niet, wend je dan tot een van de vertrouwenspersonen.

Ad 2 – Gedrag in strijd met de gedragsregels:

Op de TRITON website tref je de gedragsregels aan. Dit zijn de regels waaraan een ieder binnen de vereniging (en eventueel daarbuiten) zich dient te houden. Het zijn normale waarden en normen. Aan de hand van de gedragsregels kan worden getoetst of iemand zich, al dan niet, aan de geldende afspraken heeft gehouden en de vereniging en/of haar leden in diskrediet heeft gebracht. Zie je personen, die zich in strijd gedragen met deze regels, handel daar dan ook naar zoals genoemd onder ad 1.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van TRITON is Quintis Tichelaar.

Contactgegevens:

email: vertrouwen@tritonputten.nl

Als je de vertrouwenspersonen benadert, geef dan ook direct aan hoe je wilt dat zij met jou contact opnemen.