Tagarchief: Triton putten ALV

Reminder ALV 21 september

Putten, 9 september 2020

Beste leden en ouders/verzorgers van de leden,

Wij, het dagelijks bestuur van Z & Pc Triton Putten, houden je graag op de hoogte van de voorgang van onze club.

Via deze weg willen wij je dan ook graag uitnodigen de Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op; maandag 21 september 2020.  

Aanvang ALV: 20:00 uur. (De zaal gaat om 19:45uur open)

Locatie: Hof van Putten (Harderwijkerstraat 14 te Putten)

Aanmelding verplicht!!! E-Mail naar info@tritonputten.nl

De ALV is het jaarlijkse moment om met het bestuur en met andere commissies in gesprek te gaan over het (gevoerde) beleid van Z&Pc Triton Putten. Tijdens de ALV zullen er naast de gebruikelijke agenda ook besluiten genomen moeten worden waarvoor de leden hun akkoord moeten geven.

Indexatie van contributie

De KNZB stelt een indexatie van 2.5% vast voor de ledencontributie. Op de ALV zal het voorstel vanuit het bestuur besproken worden.

De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag over 2019 en het financiële jaarverslag zijn 2 weken voor de ALV verkrijgbaar via secretaris@tritonputten.nl

Mochten er nog vragen zijn horen wij deze graag!

Heel graag tot ziens op de Algemene Ledenvergadering,

namens het bestuur van Z&Pc Triton Putten

Ineke Borst

Secretaris Z & Pc Triton Putten